Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EZ op 11 juni 2013
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda procedurevergadering EZ op 11 juni 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor bijeenkomst "Toekomstbestendig ondernemen" d.d. 18 juni 2013
3
Verzoek Provincie Limburg om technische briefing te geven over initiatief O-PAC
4
Uitnodiging Houses of the Oireachtas (Ierse parlement) voor vergadering van voorzitters van commissies voor Communicatie, Onderwijs en Vervoer d.d. 16 en 17 juni 2013
5
Verzoek BKB - Het Campagnebureau, namens TVM verzekering, tot aanbieding onderzoeksrapport aan de commissievoorzitter m.b.t. de toekomst van de transportsector d.d. 22 juni 2013
17
Beantwoording vragen commissie over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) (Kamerstuk 32 615, nr. 8)

Te behandelen:

18
BOR-notitie Jaarverslag 2012 ministerie van Economische zaken, onderdeel Economie en Innovatie
19
Verzoek staatssecretaris OCW i.v.m. algemeen overleg Techniekpact 2020

Details

Besluit: De staatssecretaris OCW zal worden uitgenodigd voor het algemeen overleg Nationaal Techniekpact 2020 op 5 september 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.

20
Voortzetting algemeen overleg (tweede termijn) Bedrijfslevenbeleid

Details

Besluit: De tweede termijn van het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid zal plaatsvinden op 27 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.

22
23
Uitvoerings- en handhavingstoets op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (33493, nr. 7)

Te behandelen:

25
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33605-XIII)

Te behandelen:

27
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie

Te behandelen:

28
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33605-XIII, nr, 2)

Te behandelen:

31
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

34
Cohesiebeleid 2014-2020

Details

De brief met daarin de laatste stand van zaken in de onderhandelingen over het cohesiebeleid zal voor de procedurevergadering op 25 juni a.s. geagendeerd worden.

35
Overzicht (30-leden) debatten

Details

. Debat over Intensieve veehouderij (lid Ouwehand) (minister Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris EZ) (na zomerreces) 
. Dertigledendebat over schaliegas (lid Van Tongeren) (minister EZ) (na 1/7, i.v.m. nog te ontvangen rapport)
. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (lid Klever) (minister EZ)
. Dertigledendebat over stroperij in de natuur (lid Graus) (minister V&J, staatssecretaris EZ)

36
Overzicht geplande AO's en WGO's tot aan het zomerreces
37
Data voor procedurevergaderingen tot het kerstreces op dinsdagen van 16.00-17.00 uur (uitzondering: woensdag 18 september, van 11.15 tot 12.15 uur)

Details

Besluit: ter informatie

. dinsdag 3 september, van 16.00 tot 17.00 uur
. woensdag 18 september,  van 11.15 tot 12.15 uur
. dinsdag 8 oktober, van 16.00 tot 17.00 uur
. dinsdag 15 oktober 2013, van 16.00 tot 17.00 uur
. dinsdag 5 november 2013, van 16.00 tot 17.00 uur
. dinsdag 19 november 2013, van 16.00 tot 17.00 uur
. dinsdag 3 december 2013, van 16.00 tot  17.00 uur
. dinsdag 17 december 2013, van 16.00 tot 17.00 uur
 

   

38
Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 21 en 22 juli 2013
39
Uitnodiging Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer voor het bijwonen van de 104e Landbouwtentoonstelling Opmeer d.d. 5 augustus 2013
40
Uitnodiging Commissievoorzitter voor haringproeverij in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort d.d. 19 juni 2013
60
Stafnotitie ten behoeve van het toevoegen van de TEEB-studies aan het AO Biodiversiteit.
61
Stafnotitie betreffende het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013
62
EU-stafnotitie - rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket
65
67
Verzoek van het lid Jacobi een bijzondere procedure te beleggen, waarbij de filmers van de film "De Nieuwe Wildernis" een voorvertoning verzorgen in de Tweede Kamer waarna er discussie zal plaatsvinden over natuur-educatie.

Te behandelen: