Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 23 mei 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 23 mei 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
6
8
Reactie op de uitspraken van prof. dr. Hans de Jonge, de ex-voorzitter van de Kantorentop, dat partijen, die beloofden de grote leegstand in tien jaar flink te verminderen, zich niet aan de afspraken houden en dat het Convenant daarom nu al feitelijk mislukt is

Te behandelen:

9
Reactie op de berichtgeving in het Financieel Dagblad d.d. 25 april, waarin, op basis van gesprekken met 18 economen en de organisaties Aedes, Woonbond, Vereniging Eigen Huis en NVM, wordt gepleit voor verdere ingrepen op de woningmarkt (verzoek van het lid Klaver)

Te behandelen:

13
Besluit van 6 mei 2013 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van het Besluit beheer sociale-huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak)

Te behandelen:

21
Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten d.d. 24 juni 2013
26
Voorstel internationaal werkbezoek commissie Wonen en Rijksdienst
27
Reactie op het rapport “Bouwen en Banen, Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving” van SEO Economisch Onderzoek (SEO) en CE Delft (CE)

Te behandelen: