Inbreng feitelijke vragen : Tweede voortgangsrapportage (VGR2) aan van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

De vergadering is geweest

6 november 2012
12:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Eind oktober zal een BOR/stafnotitie over de Voortgangsrapportage worden verspreid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Tweede voortgangsrapportage (VGR2) aan van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

    Te behandelen:

    Loading data