Debat geweest
3 oktober 2012 | 13:00 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Kr 3 oktober 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties d.d. 3 oktober 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

Te behandelen:

11
Lief- en leedpot vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Details

De commissie stemt in met het voorstel dat de vaste leden van de commissie ieder eenmalig € 15 bijdragen aan de lief- en leedpot van de commissie. Dit bedrag zal worden ingehouden op de schadeloosstelling.