Algemeen overleg : Afrondend algemeen overleg Asiel en terugkeer

De vergadering is geweest

21 juni 2012
16:00 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G.B.M. Leers
  minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Deelnemers

 • R.W. Knops (CDA)
 • Voorzitter
  W.R.F. Kortenoeven (PVV)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport "Evaluatie gevolgen beƫindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op rapport COC Nederland en de Vrije Universiteit (VU) "Fleeing Homophobia"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voornaamste bevindingen verbeterde asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het WODC-rapport "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reduceren administratieve belemmeringen voor werkgever die asielzoeker in dienst neemt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport meldingsbereidheid bij incidenten op gebied van geloofsovertuiging en seksuele geaardheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  VERTROUWELIJKE brief inzake een vergunning. De VERTROUWELIJKE BRIEF is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie naar aanleiding van het rapport van de Commissie Leeftijdsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op vragen over het voorkomen van een uitzetting door de burgemeester Giessenlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift vertrouwelijke brieven inzake familie N. aan de gemeenteraad Giessenlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op Schouw op het bericht dat Afghanistan Nederland oproept om onderzoek te doen naar Afghaanse asielzoekers die door Nederland worden gezien als oorlogsmisdadigers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek Van Dam over de afdeling Laissez Passer (LP) van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2011 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomsten van de gesprekken met een aantal burgemeesters over de openbare orde problematiek bij de uitzetting van niet rechtmatig verblijvenden

  Te behandelen:

  Loading data