Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

27 juni 2012
14:30 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie Jeugdzorg

Bijlagen

Deelnemers

 • B.I. van der Burg (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • W.R. Dille (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Stand van zaken pilotprojecten campussen en monitor decentralisatie uitkering jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn (Kamerstuk 31839, nr. 187)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieden Rapport 'Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rappelleren toezegging brief inzake Amarant, De Lindehorst en Bureau Jeugdzorg Brabant

  Te behandelen:

  Loading data