Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

De vergadering is geweest

18 april 2012
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlagen

Deelnemers

 • W.R.F. Kortenoeven (PVV)
 • J.J. van Klaveren (PVV)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • M.H.P. van Dam (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (33086)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Berichtgeving inzake het werkbezoek van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan Angola

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding rapport Marktconsultatie Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie BiZa om een afschrift van de reactie op de brief van Samen kerk in Nederland (SKIN) over de integratienota van het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op vragen over het voorkomen van een uitzetting door de burgemeester Giessenlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies inzake BNC-fiche EU-voorstel Bevorderen integratie van Roma

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport meldingsbereidheid bij incidenten op gebied van geloofsovertuiging en seksuele geaardheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brieven inzake COA-rapport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping eisen gezinsmigratie (32175, nr. 21)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vertrouwelijke brief over de zelfmoord van een man uit Burundi (zie verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 april 2012). De brief is ter VERTROUWELIJKE inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data