Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv EUZA dd 27 oktober 2011
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 27 oktober 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Terugblik werkbezoek Bosnië-Herzegovina en Montenegro

Details

Er wordt teruggeblikt op het korte maar intensieve werkbezoek aan deze twee landen (19-21 oktober). Waardevolle inzichten zijn opgedaan, mede dankzij de goede voorbereiding en begeleiding van de staf en de ambassades ter plaatse, waarvoor dank wordt uitgesproken. 

2
Gesprek met de leden van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) van de Eerste Kamer: nieuwe datum

Details

Op korte termijn wordt een nieuwe datum en tijd voorgesteld voor het gesprek met de leden van de commissie ESO van de Eerste Kamer. Hoewel de planning op de dinsdagen een uitdaging is, wordt het belang van deelname van voldoende woordvoerders nogmaals onderstreept. 

3
Behandelvoorbehoud Cohesiebeleid

Details

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in haar procedurevergadering d.d. 25 oktober 2011 besloten te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen op de EU-voorstellen met betrekking tot het Europees cohesiebeleid [COM(2011)-610, -611, -612, -614 en -615]. Krachtens de vastgestelde procedure wordt dit advies vervolgens hierbij aan u voorgelegd.

 

Te behandelen:

4
Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Details

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in haar procedurevergadering d.d. 25 oktober 2011 besloten te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen op de EU-voorstellen met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 [COM(2011)-625 t/m -631]. Krachtens de vastgestelde procedure wordt dit advies vervolgens hierbij aan u voorgelegd.

 

Te behandelen:

5
Brievenlijst
6
uitnodiging voor de vierde bijeenkomst over EU Space policy d.d. 8 en 9 november 2011
7
Aanbieding brief inzake economische groei die de minister-president op 5 oktober jl. samen met zijn Finse en Zweedse collega’s, minister-president Katainen en minister-president Reinfeldt, heeft gestuurd naar president Barroso van de Europese Commissie en president Van Rompuy van de Europese Raad

Te behandelen:

13
Beantwoording naar aanleiding van het Verslag betreffende de Stabilisatie en associatieovereenkomst met Servië (32577)

Te behandelen:

18
EU Stafnotitie "Behandelvoorstel en planning selectie Tweede Kamer EU-prioriteiten 2012"
19
Gesprek met Eurocommissaris Füle (Uitbreiding)

Details

De Eurocommissaris voor Uitbreiding, de heer S. Füle, is op donderdag 3 november 2011 van 13.00 tot 14.30 uur beschikbaar voor een gesprek in de Tweede Kamer over de vorige maand gepubliceerde EU-Uitbreidingsvoorstellen (Uitbreidingsstrategie 2011-2012 en Advies inzake lidmaatschapsaanvraag Servië).

 

Besluit:  Gesprek op het voornoemde tijdstip bevestigen en plannen.

20
EU-agenda Tweede Kamer

Details

Activiteitenoverzicht vaste commissie voor Europese Zaken in 2011:

27-10 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering.
3-11 13.00 - 14.30 uur gesprek met Eurocommissaris Fülle.
10-11 16.00 - 17.30 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 november.
10-11 17.30 - 18.30 uur gesprek met de vice-premier voor Europese Zaken van de Republiek Servië, de heer B. Djelic.
17-11 15.00 - 16.00 uur procedurevergadering.
23-11 14.00 - 15.00 uur ontvangst in bijzondere procedure van het lid Dijkhoff van een delegatie van het T.M.C. Asser Instituut voor een gesprek over
de specifics of the Dutch legislative process.
30-11 12.00 - 14.00 uur algemeen overleg EU-uitbreiding.
30-11 14.30 - 16.00 uur algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 5 december 2011.
1-12 15.00 - 16.30 uur gesprek met statenleden (IPO).  
08-12 11.30 - 12.30 uur procedurevergadering.
 

 

21
Notitie EU-staf inzake agendering fiches vc ELI voor AO Raad Algemene Zaken

Details

Ter kennisname treft u de BNC-fiches aan die de Kamer recent heeft ontvangen en die door de staf Europese Zaken van een advies of (korte) toelichting zijn voorzien. Deze fiches en de adviezen/ toelichtingen zijn reeds ter behandeling naar de betrokken vakcommissies gestuurd.