Algemeen overleg : Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De vergadering is geweest

19 april 2011
16:00 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

2e HERZIENE CONVOCATIE

(AO met 1 uur verlengd en agendapunten toegevoegd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • A. Slob (ChristenUnie)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aankondiging structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie I&M over stand van zaken van bundeling omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de concept-deelrapporten voor wegen, vaarwegen en regionaal openbaar vervoer, op basis waarvan de hoofdlijnen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) ) zijn geformuleerd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op voorstel van de voorzitter van de Taskforce Mobiliteitsmanagement dhr. L.J. de Waal

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Machtiging tot intrekken van het Voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data