Algemeen overleg : Filebestrijding

De vergadering is geweest

23 juni 2011
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

6e HERZIENE CONVOCATIE
(verlengd met één uur, was van 17.00 - 19.00 uur)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • W. Koolmees (D66)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • F. Bashir (SP)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • M.C.I. van der Werf (CDA)
 • W. van Gent (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Belgisch voornemen een vignet in te voeren voor vrachtvervoer vanaf 3,5 ton. Tevens een start van een onderzoek in België naar een wegenvignet voor personenauto's en kleine bedrijfsauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op beantwoording vragen door de Europese Commissie inzake Belgisch voornemen een vignet in te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Machtiging tot intrekken van het Voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding Eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie Spoedaanpak Wegen en Voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie IM inzake eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezending van de aangepaste Voortgangsrapportage van Spoedwet- en Tracéwetprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Programma Beter Benutten

  Te behandelen:

  Loading data