Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv EU 3 mrt
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA 3 maart 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Mededelingen

Details

 • Er is inmiddels contact geweest met het secretariaat van rapporteur Marty om hem uit te nodigen voor een openbaar gesprek met de commissie inzake het Concept-rapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo. De heer Marty heeft de uitnodiging van de commissie voor Europese Zaken in beraad.
   
 • De Voorzitter van het Kosovaarse parlement, de heer Krasniqi, zal op 21april van 10.15 tot 11.00 uur een gesprek hebben met de commissie. Dit gesprek was vorig jaar tot nader order uitgesteld, vanwege interne politieke situatie in Kosovo.
   
 • Het plenair debat over de Staat van de Europese Unie is gepland op 26 mei vanaf 16.00 uur.
   
 • De Poolse staatssecretaris van Europese Zaken (inkomend voorzitterschap) zal op 28 april van 16.00 tot 17.00 uur een gesprek hebben met de commissie.
   
 • Op 1 juni van 17.00 tot 19.00 uur vindt de jaarlijkse receptie van Voorzitter voor de buitenlandse ambassadeurs in Den Haag plaats. De leden van de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken worden daarvoor uitdrukkelijk uitgenodigd.
3
Brievenlijst
11
EU-agenda Tweede Kamer

Details

U vindt de EU-agenda op Plein 2 alsook op het internet:
www.tweedekamer.nl: Kamerleden/commissies/Europese Zaken/EU-agenda Tweede Kamer

Activiteitenoverzicht vaste commissie voor Europese Zaken:

09-03-2011                          Plenair debat extra Europese Raad (tijden onder voorbehoud)
09-03-2011 14.00 - 15.00 Gesprek Minister voor Europese Zaken van Groot Brittanië, de heer David Lidington?
17-03-2011 11.00 - 11.45 Besloten gesprek met een delegatie van het parlement van Noorwegen
17-03-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
22-03-2011 16.00 - 17.30 Informeel overleg met commissie ESO van de Eerste Kamer
23-03-2011 10.15 - 13.15 Plenair debat Europese Raad (tijden onder voorbehoud)
24-03-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
29-03-2011 18.00 - 19.00 Gesprek met Eurocommissaris Lewandowski (begroting)
07-04-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken (was 14 april!)
14-04-2011 14.00 - 15.00 Procedurevergadering (NB afwijkend tijdstip)
20-04-2011 11.00 - 12.00 Besloten gesprek met voorzitter commissie Europese Zaken uit Slowakije
21-04-2011 10.15 - 11.00 gesprek Voorzitter Kosovaarse parlement
28-04-2011 16.00 - 17.00 gesprek Poolse staatssecretaris van Europese Zaken
08-14 mei 2011                 Werkbezoek Servië, Kosovo en Albanië
19-05-2011 13.00 - 14.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
19-05-2011 15.00 - 16.00 Procedurevergadering (NB afwijkend tijdstip)
26-05-2011 16.00 - ... Plenair debat Staat van de Europese Unie (tijdstip onder voorbehoud)
01-06-2011 17.00 - 19.00 ontvangst Voorzitter buitenlandse ambassadeurs in Den Haag
09-06-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
16-06-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
22-06-2011 10.15 - 13.15 Plenair debat Europese Raad (tijden onder voorbehoud)
30-06-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering

12
BNC-fiches

Details

Ter kennisname treft u de BNC-fiches aan die de Kamer recent heeft ontvangen en die door de staf Europese Zaken van een advies of (korte) toelichting zijn voorzien. Deze fiches en de adviezen/ toelichtingen zijn reeds ter behandeling naar de betrokken vakcommissies gestuurd.

Te behandelen: