Debat geweest
26 april 2011 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering ELI van 26 april 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering ELI op 26 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Climate Parliament voor conferentie over hernieuwbare energie d.d. 26 en 27 mei 2011
3
Uitnodiging Productschap Vis voor werbezoek aan de Nederlandse vissector
4
Verzoek Europese Commissie, namens Commissaris Barnier, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tijdens bezoek aan Nederland d.d. 9 juni 2011
5
Uitnodiging FNV Bouw, mede namens Deutsche Gewerkschafts Bund, voor bijeenkomst "Effecten van de financieeleconomische crisis op de arbeidsmarktontwikkelingen in de Nederlands-Duitse grensregio" d.d. 18 mei 2011
6
Uitnodiging Waals Parlement, namens Commissie Piekolie en Gas, voor symposium d.d. 26 april 2011
7
Uitnodiging IC GCGE "GEOCHANGE" voor congres "Natural cataclysms and global problems of the modern civilization - GEOCATACLYSM 2011" d.d. 19 t/m 21 september 2011
8
Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM11) d.d. 30 september en 1 oktober 2011
9
Uitnodiging Gemeente Haarlemmermeer voor werkbezoek i.h.k.v. Randstad 380kV
10
Notitie voorstel indeling agenda PV ELI
11
Voornemen tot opzegging van de Overeenkomst met Bulgarije inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking

Te behandelen:

13
EU-stafnotitie ELI "Slimme energienetwerken COM(2011)202"
34
Voorstel rondetafelgesprek Aanbesteden
36
Voorstel rondetafelgesprek Innovatie in de agrofood- en tuinbouwsector
39
Voorstel rondetafelgesprek Ritueel slachten
51
64
Voortzetting algemeen overleg EHS/Natuur d.d. 20 april 2011

Details

Besluit: De voorzetting van het algemeen overleg EHS/Natuur (d.d. 20 april 2011) zal plaatsvinden in een notaoverleg van 4 uur te houden halverwege juni 2011 op een Kamerdag, waarvoor tevens worden geagendeerd de onderwerpen van het algemeen overleg Biodiversiteit/ontpoldering d.d. 28 april 2011 waarbij de indeling van dit algemeen overleg in een blok Biodiversiteit en in een blok Ontpoldering ook in het notaoverleg gehandhaafd blijft.

Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit/Ontpoldering van donderdag 28 april 2011 (15.00 - 17.30 uur) komt daarmee te vervallen.