Algemeen overleg : Vervolg AO Programmatische Aanpak Stikstof van 7 oktober 2010

De vergadering is geweest

1 december 2010
12:30 - 14:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

HERZIENE CONVOCATIE:

(i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Bleker
  staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Deelnemers

 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.J. (Rik) Grashoff (GroenLinks)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorlopig Programma Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorlopig Programma Stikstof en afwegingskader water en sociaaleconomische aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken van het voorlopig programma van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en antwoorden op vragen over het wijzigen van de Wav-kaart en herbegrenzen van de Ecologische Hoofdstructuur door de provincie Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift antwoord op een brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel inzake het Natura 2000-ammoniakplan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksvragen PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op de vragen eerste termijn AO PAS van 7 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording aanvullende vragen PAS-onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data