Debat geweest
27 april 2011 | 14:30 - 15:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VJ d.d. 27 april 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VJ d.d. 27 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BIBOB in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet Bibob tot lokaal vergunningplichtige headshops en bepaalde evenementen

Te behandelen:

4
32551 Tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds-of contactverbod)

Te behandelen:

5
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling
13
Evaluatie van het rapport van de pilot met het stroomstootwapen, van het merk Taser, bij de aanhoudings- en ondersteuningseenheden (arrestatieteams) van de politie en de Koninklijke marechaussee

Te behandelen:

27
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Te behandelen:

34
Verzoek in verband met het document Opinion of the Legal Service d.d. 12 april 2011 (Document Number 8850/11) en het document Corrigendum to Opinion of the Legal Service (Document Number 8850/11 COR 1) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime (6007/11) – Compatibility with the right to privacy and the right to the protection of personal data

Te behandelen:

38
Brievenlijst
39
Vaststelling schema rondetafelgesprekken n.a.v. het burgerinitiatief Uit Vrije Wil d.d. 18 mei 2011
41
Voorstel opzet rondetafelgesprekken kansspelen