Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 november 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B. van der Ham (D66)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • H.J. Ormel (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J. Houwers (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • A.H.M. Schaart (VVD)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • G. Verburg (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorhang wijziging tariefbepalingen Regeling diervoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van brief aan de Eerste Kamer om informatie betreffende het niet in werking treden van bepaalde artikelen uit het wetsvoorstel wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (31904)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toelichting op ministeriële regeling meettarieven elektriciteit en gas

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen 1e termijn begrotingsbehandeling ELI 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  International Framework for Nuclear Energy Cooperation

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toelichting op vormgeving verlaging innovatiesubsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Departementale herindeling en begrotingsartikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor de taakuitoefening EL&I

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over de uitvoering van de motie Gesthuizen (29544,263) over Abbott

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Taakstelling op uitgaven Innovatie en (internationaal) Ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding Jaarverslag 2009, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag Energie Beheer Nederland B.V. 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Derde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezending bijgestelde studie van KEMA in het kader van het project Brandstofmix

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen van de commissie over programma Duurzame Voedselsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onafhankelijke autoriteit in relatie tot antibioticagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vondst Aziatische boktor in Almere-Buiten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie inzake internationale handel in dierlijke eiwitten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het rapport “Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders”.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg inzake de nadere reactie DSIA met betrekking tot de situatie van onteigende Nederlandse ondernemers in Zimbabwe

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Q-Koorts levenslang fokverbod en vaccinatiecampagne 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Evaluatiecommissie Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoord vragen commissie inzake de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede Verslag van het Comité van Toezicht ILG

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording nadere vragen commissie over het E-logboek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid, Klimaatverandering, 31 oktober - 5 november 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Laatste ontwikkeling t.a.v. de problematiek bij de nieuwe postbedrijven en de vakbonden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Moties en toezeggingen n.a.v. WGO Visserij op 8 november 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: verordening vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen van diepzee-vissen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: mededeling bijdrage EU Regionaal Beleid aan de Europa 2020-strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: mededeling Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU Voorstel: Energie infrastructuur prioriteiten voor 2020 en verder COM(2010)677 (Engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid van 17 november 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  EU-voorstel: Mededeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 COM (2010) 672 (Engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche 3 inzake mededeling Slimme Regelgeving in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche 2 inzake mededeling veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie en Telecom) 3 december 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 29-30 november 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  EU Stafnotitie: ELI - Europese prioriteiten ELI 2011 met inbreng fracties

 41. 41

  Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Memo rapporteurs inzake groot project EHS en Midterm Review ILG

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vastgestelde data procedurevergaderingen 2011

  11 januari

  25 januari

  8 februari

  1 maart

  15 maart

  29 maart

  12 april

  26 april

  17 mei

  31 mei

  14 juni

  28 juni

 45. 45

  Reactie Shell Nederland BV inzake deelname aan rondetafelgesprek MVO in West-Afrika

 46. 46

  Verzoek FNV Mondiaal, namens Colombiaanse vakbondsdelegatie, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ratificering van het vrijhandelsakkoord Colombia-EU

 47. 47

  Uitnodiging Soldaat Advies voor bijeenkomst van Plaatselijke Groep Krimpenerwaard over Europese landbouw- en plattelandsbeleid voor de periode na 2013 d.d. 13 januari 2011

 48. 48

  Uitnodiging van NV Regio Venlo tot deelname innovatietender €ureka!

 49. 49

  Uitnodiging HoSt BV voor symposium en officiële opening van de eerste microvergister de Microferm d.d. 26 november 2010

 50. 50

  Uitnodiging werkbezoek aan het Rondeel Barneveld

 51. 51

  Verzoek Stichting Gasalarm en Gemeente Bergen, tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen gasopslag in Bergen d.d. 30 november 2010

 52. 52

  Verzoek Stichting Schub tot aanbieding petitie "Nederland nettenvrij"

 53. 53

  Uitnodiging van Stichting De Koepel voor diner met dhr. Herman Wijffels over energietransitie d.d. 7 december 2010

 54. 54

  Uitnodiging voor werkbezoek aan Stichting kiEMT

 55. 55

  Verzoek lid Ouwehand hoorzitting over gasopslag Bergermeerpolder

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek lid Ziengs uitstellen algemeen overleg Benzine van 2 december 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek lid Dijkgraaf reactie staatssecretarissen ELI en I&M vragen op brief Forfarmers BOMAP

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brievenlijst

 59. 59

  Verzoek lid Graus om spoed algemeen overleg over 450 dode varkens aangetroffen op een boerderij in Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek staatssecretaris ELI om AO Landbouw en Visserijraad van 7 december 2010 (16.00 - 20.00 uur (terug) te verplaatsen naar 8 december 2010 (13.00- 17.00 uur)

 61. 61

  Verzoek lid Van Gerven brief van staatsecretaris EL&I stand van zaken uitvoering van een drietal moties te ontvangen voor het algemeen overleg Landbouwraad van 7 december 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Koopmans om voor het algemeen overleg Pacht het LEI onderzoek over aftrekposten inclusief kabinetsreactie aan de Kamer aan te bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek van het lid Koopmans om namens de commissie van ELI een kabinetsreactie te vragen op het visie document over de toekomst van de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Ouwehands om duidelijkheid of dat de Roadmap wordt ingebracht bij de klimaattop te Cancun

  Te behandelen:

  Loading data