Wetgevingsoverleg : Staatkundige vernieuwing van het koninkrijk

De vergadering is geweest

12 april 2010
10:00 - 18:00 uur
Locatie: Plenaire zaal Tweede Kamer
Commissie: Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Justitie

Agendapunten

 1. 1

  Rijkswet tot wijziging van het Statuut

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Consensusrijkswet Gemeenschappelijk Hof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reglement Gouverneur Curacao

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reglement Gouverneur Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Consensusrijkswetten Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Consensusrijkswet Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Consensusrijkswet Raad voor de Rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Consensusrijkswet financieel toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rijkswet zeegrenzen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data