Procedurevergadering : Vergadering van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg

De vergadering is geweest

12 april 2010
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Agendapunten

  1. 1

    Opstellen gedeelde oplossingsrichtingen/analyse

    Tijdens deze bijeenkomst zal de werkgroep zich wijden aan het formuleren van een gedeelde oplossingsrichtingen/analyse. 

    De leden van de werkgroep worden verzocht om voorafgaand aan de bijeenkomst, op basis van de toegezonden BOR-notitie "uitkomsten van rondetafelgesprekken" (zie bijlage), op hoofdlijnen mogelijke oplossingsrichtingen/analyse op schrift te stellen.