Algemeen overleg : Justitiële jeugdinrichtingen

De vergadering is geweest

18 maart 2010
11:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • C. Çörüz (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • K. van Velzen (SP)
 • F. Teeven (VVD)
 • N. Azough (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsrapportage verbetermaatregelen in de justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies van de RSJ 'Jeugdige delinquenten. Minder opsluiten, gerichter begeleiden.'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatie over jeugdigen met een pij-maatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Groepsopstand in justitiële jeugdinrichting De Sprengen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie jeugdzorg over de uitvoering van het verlofbeleid in normaal beveiligde justitiële jeugd(behandel)inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op evaluatieonderzoek Individuele Traject Afdeling (ITA)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Leegstand in justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data