Procedurevergadering : Procedurevergadering Jeugd en Gezin

De vergadering is geweest

19 mei 2010
11:45 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  De voorzitter deelt mee verheugd te zijn over de positieve reacties in de pers naar aanleiding van de verschijning van het eindrapport van de werkgroep Toekomstverkenning jeugzorg

 3. 3

  Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsdoorlichting Jeugd en Gezin

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  stand van zaken advies Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Langkamp en Voordewind over gezinshuizen (31 279, nr.19)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoord op de vraag van het lid Arib gesteld werd tijdens het mondelinge vragenuur op 9 maart 2010 inzake de datum waarop de bepalingen in de Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inventarisatie van het buitenlands zorgaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg over Almata, Icarus en Avenier, locatie Prisma, Hand in Hand

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag van Jeugd en Gezin

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief heer T. inzake werkwijze crisisdienst jeugdzorg Gouda en Verzoek reactie op rapport “Komt een kind bij de buurvrouw, een onderzoek naar de knelpunten in de keten pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg” van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op een brief van de Stichting Minderjarigen Noord Nederland over onvrede in de communicatie met het ministerie van JG

  Betreft reactie op brief derden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapport werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data