Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 februari 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE AGENDA (ivm toevoeging agendapunten 16, 17, 19, 20, 26 en 27)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten tussentijdse evaluatie wet markttoezicht registerloodsen (uitvoering motie Hendrikx (Eerste Kamer), 30913, nr. E)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het nieuwsbericht in de Telegraaf dat de hogesnelheidslijn (ICE) naar Duitsland mogelijk zou verdwijnen en de stand van zaken ten aanzien van de verbindingen met Duitsland in het kader van Regions of Connected Knowledge

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Datum van toezending inzake het onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording mondelinge kamervragen inzake winterweer en spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toiletten in de OV-keten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Relatie tussen het superdividend en de bezuinigingsronde bij NS?

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Financiƫle situatie bij het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken inzake motie Roefs en Aptroot over een voorstel voor het toepassen van de Wet Bibob door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  OV-chipkaart in Stadsregio Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. het AO inzake de OV-chipkaart van 21 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Structuurvisie Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanwijzing Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer als groot project

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake geluidsmetingen HSL-Zuid (22026-306)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging tijdens AO Grensoverschrijdend spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda informele Transportraad 12 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Transportraad 17 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (BWK)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie VW over het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (27625, nr. 154)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Werkdiner commissies VW en VROM met Deense minister en parlementaire commissie van milieu over klimaatadaptatie d.d. 11 maart 2010

 25. 25

  Werklunch met de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement d.d. 11 maart 2010

 26. 26

  Voorstel werkbezoek Singapore ikv Kilometerprijs en OV-Chipkaart

 27. 27

  Verzoek notaoverleg inzake Nationaal Waterplan d.d. 8 maart 2010 twee weken later te laten plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om de staatssecretaris VW via de commissie te vragen de Kamer de in december 2009 door VenW aan de Japanse autoriteiten gezonden brieven te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om brief BARIN inzake rechten luchtvaartpassagiers en reactie Minister daarop

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om minister via de commissie om opheldering te vragen over de kwestie van trage besluitvorming over de realisatie van een nieuwe gelijkvloerse spoorkruising te Didam, gemeente Montferland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Annuleren AO Luchtvaart algemeen d.d. 11 februari 2010 in verband met samenloop met de plenaire behandeling van wetsvoorstel 31870 Wijz. Scheepvaartverkeerswet ivm verlaging van het alcoholpromillage

  Te behandelen:

  Loading data