Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 januari 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE AGENDA (i.v.m. toevoegen agendapunten 4, 29, 30, 31, 32, 37 en 38)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanpassing van de Waterschapswet in verband met het houden van waterschapsverkiezingen na het instellen van een waterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerp-besluit houdende wijziging van het RVV 1990 in verband met het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten en enige andere onderwerpen en het BABW

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de Wet dwangsom

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording vragen inzake verkeersveiligheid landbouwverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang stedelijke distributie en Langere en Zwaardere Vrachtauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het artikel “L’application en France du règlement OSP” (toepassing van de PSO-verordening in Frankrijk) uit het vakblad Rail & Transports

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie inzake wet- en regelgeving taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek Koopmans over de stand van zaken bij de Noord/Zuidlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning voor een reactie op de voorstellen in de initiatiefnota Fiets.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toiletten in de OV-keten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieden Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering proef heveltrap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Financiële afronding verzelfstandiging NLR

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit gebiedsontwikkeling Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitst beantwoording vragen inzake de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitst beantw vr commissie over rapport ArkeFly en de consenquenties van de uitspraak van het Europese Hof.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Mededeling dat het Meerjarenplan Inspectie Verkeer en Waterstaat 2010-2014 op een later tijdstip naar de Kamer wordt gezonden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Handhaving Binnenvaartwet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen Algemeen Overleg Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten onderzoek “Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen” (VERS-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitst beantw vr commissie inzake rappel tussentijdse evaluatie Loodsenwet.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Criteria en protocollering Weeralarm

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoeken inzake openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  MIRT spelregelkader

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 6

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Standpunt Omlegging A9 Badhoevedorp

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanpak dreigend tekort strooizout

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wet Kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  CPB beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Antw vr 12 van de commissie inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Verordening inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Walvisvangst

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie notaoverleg MIRT d.d. 7 en 14 december 2009

  Besluit: voor een volgende procedurevergadering zal een voorstel worden gedaan voor opzet en planning van het halfjaarlijkse overleg over het MIRT-projectenboek. Daarbij zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden om het notaoverleg MIRT in het najaar eerder te houden dan te doen gebruikelijk.

 37. 37

  Verzoek tot houden van AO Nieuwe Stations

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verzoek geluidsmetingen HSL-Zuid te betrekken bij feitelijke vragenronde HSA/HSL-Zuid d.d. 14 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verzoek minister om reactie te vragen op berichtgeving omtrent korting op tarieven Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel werkbezoek te brengen aan Singapore in het kader van de Kilometerprijs en de OV-Chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data