Algemeen overleg : Bevolkingsdaling / Krimp

De vergadering is geweest

17 februari 2010
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.E. van der Laan
  minister voor Wonen, Wijken en Integratie
 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • H. van Leeuwen (SP)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • M. Besselink (PvdA)
 • B. van der Ham (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De problematiek van de bevolkingsdaling in een aantal regio's in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding Kabinetsstandpunt ROB/RFV-advies bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding rapportage 'Krimp als structureel probleem' opgesteld door het Topteam voor Parkstad Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage Consequenties van demografische ontwikkeling in Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding rapportage Topteam 'Krimp als structureel probleem'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data