Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

17 maart 2010
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • F. Teeven (VVD)
 • K. van Velzen (SP)
 • F. Joldersma (CDA)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en Bijlagen (PbEU L 339)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek kwaliteit dienstverlening advocatuur en rechtsbijstandverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechts-deurwaarders)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek Arib om een feitenoverzicht inzake het gezinsdrama in Zierikzee

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leegstand in justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarplan Rechtspraak 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Chakroun (C-578/08)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Richtlijn inzake Europees Beschermingsbevel (EB)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de brief van de Commissie Meijers inzake parlementair behandelvoorbehoud bij de Procedure- en de Kwalificatierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de JBZ-Raad van 25-26 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel planning plenaire behandeling gereedgemelde wetsvoorstellen

 16. 16

  Voorstel aangepast schema procedurevergaderingen 2010

  • Woensdag 31 maart 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 14 april 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
   Meireces 23 april t/m 10 mei 2010
  • Woensdag 19 mei 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
   Verkiezingsreces 21 mei t/m 14 juni 2010
  • Woensdag 30 juni 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
   Zomerreces 2 juli t/m 6 september 2010
  • Woensdag 15 september 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 29 september 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 13 oktober 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
   Herfstreces 15 oktober t/m 25 oktober 2010 
  • Woensdag 3 november 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 17 november 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 1 december 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
  • Woensdag 15 december 2010 van 14.30 tot 15.30 uur
   Kerstreces 17 december 2010 t/m 10 januari 2011

  Wellicht zal er in week 25 (22-24 juni 2010) nog een procedurevergadering worden gepland.
   

 17. 17

  Stand van zaken over DEMO-instellingen en over de nieuwe regeling tegemoetkoming adoptiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brievenlijst