Procedurevergadering : Procedurevergadering NAAZ

De vergadering is geweest

30 juni 2010
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.I.I. van Beek (VVD)
 • E. Lucassen (PVV)
 • C. Çörüz (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • P. de Krom (VVD)
 • W. Hachchi (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Jaarverslag over Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoeringsregelgeving gebaseerd op de Veiligheidswet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - B (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bestuurlijk Overleg Nederlandse Antillen, Curacao en Sint Maarten, Bestuurlijk Overleg Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding van de nota's van wijziging inzake de Wet geldstelsel BES en de Veiligheidswet BES en de komende plenaire behandeling van de wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bon Futuro gevangenis te Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Criminaliteitsbeeld Analyses Nederlandse Antillen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel reactie op brief Rainbow Warriors International m.b.t. opvullen van onvolledige rapportage over Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht procedurevergaderingen NAAZ na het zomerreces

  - 29 september 2010 van 13.00-13.30 uur
  - 27 oktober 2010 van 13.00-13.30 uur
  - 24 november 2010 van 13.00-13.30 uur
  - 15 december 2010 van 13.00-13.30 uur