Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

2 februari 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging van Boerderijenstichting Zuid-Holland voor de officiële opening van de 11e verlichte boerderijenroute d.d. 27 januari 2010

 3. 3

  Uitnodiging om aanwezig te zijn bij de opening van de ‘Biofach’ in Neurenberg op 17 februari a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie CMO op initiatiefwetsvoorstel van lid Thieme (PvdD) tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren i.v.m. het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31 571) en uitnodiging voor een gesprek over de huidige technieken

 5. 5

  Werkbezoek visserijwoordvoerders aan Brussel

 6. 6

  Inventarisatie binnenlandse werkbezoeken

 7. 7

  Stand van zaken hoorzitting Prijsvorming in de agro-nutriketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda Landbouwraad januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Landbouwraad gehouden januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op WUR-rapport 'Natural handicaps in Dutch agricultural areas'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Spaans voorzitterschap en EU-ontwikkelingen op LNV-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen van de commissie voor LNV m.b.t. perceelsregistratie en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie LNV inzake de perceelsregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bericht n.a.v de uitzending van de NOS d.d. 17 januari 2010 over de Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenstelling Evaluatiecommissie Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Activiteiten rond de aanpak van Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Sociaal-economische aspecten van genetisch gemodificeerde gewassen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken m.b.t. vondst Oost-Aziatische boktor in boomkwekerijgebied Boskoop

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleid rond compensatie omtrent plantenziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de brief van de Gelderlander Paard Associatie (GPA) over het behoud van Nederlands cultureel erfgoed en de bio¬diversiteit van het Gelders paard

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Goedkeuring voor kwaliteitssysteem van Veetrans

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over de vijftiende Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag (CoP15)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstelbrief over sociaal-economische aspecten in Natura 2000-beheerplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Opdracht wijzen met betrekking tot erfpacht Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek met betrekking tot effect oversteken Konikpaarden in Oostvaardersplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Motie Van der Ham en Jacobi over een opdracht aan het Planbureau voor de Leefomgeving over knelpunten rond Natura 2000 (32 123 XIV, nr.112)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de opmerkingen die gedeputeerden Verdaas en Keereweer hebben gemaakt over de natuurbeschermingswetgeving in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief Gemeente Berkelland met betrekking tot Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieden Supermarktbrochure 'Over tevreden consumenten'

 33. 33

  Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rijksinpassingsbesluit inzake de Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verlengen AO MRSA op 11 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Actieplan ammoniak

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Mestwetgeving in relatie tot fosfaatfixerende gronden

  Te behandelen:

  Loading data