Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 november 2009
9:30 - 10:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

LET OP: aanvangstijdstip 9.30 uur i.v.m. plenaire activiteiten

HERZIENE AGENDA ivm toevoeging agendapunten 30 en 31

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begroting Verkeer en Waterstaat (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie VW inzake het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen m.b.t. begrotingsonderzoek VW 2010 en reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123 XII, nr. 9)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  AIS Transponder

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage beleidsbrief Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen van de commissie voor Verkeer en Waterstaat m.b.t. luchthaven Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstelbrief rapport incident Schipholtunnel d.d. 2 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Aldersproces in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging AO Spoor inzake de kwaliteit van de Beneluxlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Personeelsparagraaf in contracten ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geluidsmetingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beloningsbeleid ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Controle illegale taxi's in grensstreek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijzigingen Code Publieksparticipatie Sneller & Beter als gevolg van de motie Cramer (29385, nr 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Holland-Rijnland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstelbericht informatieverstrekking inzake verkeershinder door wegwerkzaamheden in 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluitvorming over voorstel PvdA-fractie over aanwijzen van de vijf projecten Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer als groot project

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegginggen tijdens het AO Transportraad van 7 oktober 2009 over de veiligheidsarrangementen bij de tijdelijke parkeervoorzieningen bij Venlo.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aerodynamica als onderdeel van efficiënter goederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aantal ziekenhuisgewonden door verkeersongevallen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doelmatig waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannuleerd AO Rijksbaggerdepots: vervolg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Middelen voor de aanpak multimodale reisinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Luchtvaartverdrag Suriname

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie Actal m.b.t. de Crisis- en herstelwet (CHW)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op uitspraak van Europese Hof van Justitie over uitvoering mer-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift van het advies van Actal aan de Minister-President inzake de Crisis- en Herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reacties op amendementen en antwoorden op gestelde vragen bij het debat over de Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bevindingen Algemene Rekenkamer programma Zwakke Schakels Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vervolg algemeen overleg Fietsen d.d. 19 november 2009

  Aan het eind van het algemeen overleg Fietsen d.d. 19 november 2009 werd duidelijk dat de woordvoerders behoefte hebben aan voortzetting van het AO na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris met een uitgebreide reactie op de fietsnota van het lid Atsma (begin 2010).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Plan GroenLinks 'Een fiets voor een nummerplaat'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement en de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer d.d. 21 oktober 2009

 43. 43

  Planning procedurevergaderingen eerste helft 2010

  De procedurevergaderingen in de eerste helft van 2010 zullen plaatsvinden op de volgende woensdagen, van 10.15-11.15 uur:

  • 13 januari
  • 27 januari
  • 10 februari
  • 4 maart (donderdag ivm gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart)
  • 17 maart
  • 31 maart
  • 14 april
  • 21 april
  • 12 mei
  • 26 mei
  • 9 juni
  • 23 juni
  • 30 juni

  Deze data zijn zo gepland dat er geen samenloop met de vergaderingen van het Presidium plaatsvindt.

 44. 44

  Verzoek om informatie over stand van zaken tunnels A73

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek minister VW via commissie te rappelleren op twee toezeggingen uit AO Spoor, inzake Tracébesluit Amsterdam-Utrecht en evaluatie norm van 1000 nieuwe in- en uitstappers

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) m.b.t. Ministeriële Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek regering via de commissie vragen te stellen over NSP Breda

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nota Maritieme Aeronautische Noodhulp

  Te behandelen:

  Loading data