Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

29 oktober 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunten 2,18,26 en 27)

Bijlagen

Deelnemers

 • B.J. van Bochove (CDA)
 • G.C.F.M. Depla (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • P. de Krom (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Onderzoeksvoorstel VVD voor de onderzoeks- en toekomstagenda van de Kamer

 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Factsheet begrotingen 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over beantwoording van brieven inzake Management en Marketing Consultants BV(MMC BV) en een artikel uit Ondernemen!

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Regieraad voor de Bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Besluit locatiegebonden subsidies 2005 (vervallen algemeen geldende verplichting tot verstrekking van verantwoordingsinformatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie namens de Vereniging van Eigenaren Louis Raemakersstraat 1-143 m.b.t. grote vertraging bij aanbrengen gevelisolatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten pilot analyse inschrijvingsbegrotingen Rijksgebouwendienst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geschillencommissie Overlegwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie WWI over het instellen van de baten-lastendienst huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nahang van een wijziging van het Bouwbesluit 2003

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bekendmaken huurprijsparameters voor periode 1 juli 2010 tot 1 juli 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport "Borging Waarden Woningcorporaties", Nulmeting Integriteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  EIB-rapport "Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op berichtgeving in NRC van 29 september 2009 dat de top van woningcorporaties profiteert van fusies tussen woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijkenaanpak vier Eindhovense woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel over de opzet van de tweede tranche van het “Budget 40+ wijken”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afhandeling compensatie exploitatieverliezen inburgering 2007 en best practices in de intake

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstelbrief voortgang rapportage segregatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de aanklacht van enkele leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid op grond van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Versnelling van het onderzoek naar shariarechtspraak in Nederland en informatie over gebeurtenissen in de As Soennah moskee

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitspraken van de rechtbank in Amsterdam m.b.t. de wet inburgering in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwaliteit en kosten van inburgering in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data