Procedurevergadering

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Justitie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. Justitie 1 juli 2009
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. Justitie 1 juli 2009

Agendapunten

3
Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

Te behandelen:

9
Tweede nota van wijziging Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (31518)

Te behandelen:

31
Uitbreiding capaciteit politie, FIOD-ECD, Rijksrecherche, Openbaar Ministerie en zittende magistratuur voor aanpak financieel-economische criminaliteit (Finec)

Te behandelen:

39
Tijdstip begrotingsbehandeling Justitie

Details

Besluit: Het heeft de voorkeur van de commissie om de begrotingsbehandeling in de eerste helft  van november 2009 te plannen.

42
Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg "Medische diensten in penitentiaire inrichtingen: achter tralies nu veiliger zorg, maar verbeteringen nog nodig"

Te behandelen:

47
Voorstel verbeteringen inhoud/inrichting rapportage Vreemdelingenketen
48
Inzet Europese Commissie voor JBZ Meerjarenprogramma 2010-2014 (Stockholm)
49
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het JBZ Meerjarenprogramma 2010-2014 (Stockholm Programma)
50
Gemeenschappelijke referentiekader voor Europees contractenrecht
51
Voorstel van wet van het lid Agema tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar

Te behandelen: