Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

17 juni 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Teeven (VVD)
 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • C. Çörüz (CDA)
 • K. van Velzen (SP)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Justitie 2008

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane Trb. 2008, 170)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2009 voor het kabinetsvoornemen inzake godslastering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aangevulde geannoteerde agenda JBZ-Raad, 4 en 5 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Jaarverslag 2008 van het ministerie van Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang aanpak kinderpornografie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere informatie over twee onderzoeken van de WODC naar aard en omvang van polygame islamitische huwelijken en religieuze huwelijken gesloten voor het burgerlijk huwelijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen en motie mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Deelbemiddeling VS in het kadcer van de interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De laatste ontwikkelingen met betrekking tot adopties uit de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen over het Rapport bij het jaarverslag 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op mediaberichten over valse aangifte van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek ‘Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie evaluatierapport Wet op de uitgebreide identificatieplicht (WUID)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inspectierapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing inzake het vervolgonderzoek PI Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen en gesprek COA/COC

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage 'Beschermd en weerbaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie OM onderzoek brand Catshuis

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerprichtlijn enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek om antwoorden op schriftelijke vragen over faillissementsfraude te betrekken bij het algemeen overleg op 2 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van bezoek minister aan de Bilderbergconferentie in Griekenland op 14 en/of 15 mei 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rappel inzake nog niet nagekomen toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinestreactie op onderzoeken naar aanleiding van Koninginnedag 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planningsbrief, inclusief prioritering

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brievenlijst

 28. 28

  Voorstel opzet hoorzitting/rondetafelgesprek herziening gerechtelijke kaart

 29. 29

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over Masterplan gevangeniswezen

 30. 30

  Herziening Brussel I-verordening

  Te behandelen:

  Loading data