Debat geweest
19 februari 2009 | 10:00 - 10:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BZK d.d. 19 februari 2009
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BZK d.d. 19 februari 2009

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 februari 2009

Details

Besluit: besluitenlijst vastgesteld

2
Brievenlijst
19
planning behandeling Raming TK 2010

Details

Voorstel: instemmen met de volgende planning voor de behandeling van de Raming 2010 van de Tweede Kamer

- 20 mei 2009 aanbieding Raming 2010 aan de Kamer

- 2 juni 2009 inbreng verslag

- 11 juni 2009 ontvangst nota naar aanleiding van het verslag

- 22 juni 2009 Wetgevingsoverleg van 10-16 uur

21
Benoemingsprocedure nieuw lid CTIVD

Details

Klik hier voor de notitie van de griffier (2009D06235).

Besluit: De leden Schinkelshoek, Kuiken, Van Raak, Griffith en Pechtold worden lid en Leerdam voorzitter van de werkgroep. Het gesprek van de werkgroep met de Commissie van Aanbeveling (CvA) zal waarschijnlijk plaatsvinden op 5 maart 2009

22
Werkbezoek AIVD

Details

Besluit: Op basis van lopende inventarisatie zal het  werkbezoek op 27 maart doorgang vinden.

            Deelnemers aan het werkbezoek: Leerdam, de Roon, Heerts, Anker

24
Rondetafelgesprek over de Staat Dualisering d.d. 4 maart 2009

Details

Besluit: De commissie besluit  Lokaal 13/Kennisnetwerk Lokale Democratie uit te nodigen