Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken

De vergadering is geweest

24 maart 2009
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • H. Zijlstra (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • B. van der Ham (D66)
 • M. Besselink (PvdA)
 • J. ten Hoopen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Uitnodiging voor bijeenkomst met thema 'Actuele en toekomstige ontwikkelingen in het consumentenrecht van de EU en omzetting, uitvoering en handhaving van dit coonsumentenrecht' d.d. 2 april 2009

 2. 2

  Uitnodiging jubileumbijeenkomst Platform Bio-Energie d.d. 15 april 2009

 3. 3

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen inzake invoering capaciteitstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging besluit financieel beheer netbeheerders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag bespreking aandeelhouders Nuon en Essent

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek VCEZ m.b.t. plannen voor een windmolenpark nabij Urk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Pkb deel 2 en 3 van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Gas- en zoutwinning Noordwest-Friesland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie brief Quality Radio B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek cie over het aantal fte’s bij de nieuwe postbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Elektronische communicatie en media: omroepdistributie en inrichting toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek cie over Kritiek OPTA op de Postregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op een brief inzake een geschil met Pretium Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag VTE-Raad (Energie) d.d. 19 februari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda VTE-Raad (Telecom) 31 maart 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  EU-stafnotitie "Richtlijn consumentenrechten en Groenboek collectief verhaal voor consumenten"

 19. 19

  Algemeen Overleg Nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie Presidium op voorstel Halsema (GroenLinks) over serie hoorzittingen waarin de samenleving aan het woord komt over de aanpak van de crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rondetafelgesprek CCS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Feitelijke vragen overzicht Nederlandse wapenexport in het eerste halfjaar 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie "Help Mijn Winkel wordt gerenoveerd!"

  Besluit: Op verzoek van het lid Gesthuizen zal bij de staatssecretaris worden gerappelleerd over het uitblijven van zijn reactie op het plan van de SP-fractie " Help mijn winkel wordt gerenoveerd!'', die is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van EZ in 2008.

 24. 24

  Algemeen Overleg Garantiestelling/kredietverlening

  Besluit: Het lid Gesthuizen verzoekt een algemeen overleg te plannen met de minister van Economische Zaken over de (wijze van) garantiestelling/kredietverlening aan bedrijven als gevolg van de economische crisis. Dit punt wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 25. 25

  Commissieactiviteiten en plenaire debat aanpak crisis op donderdag 26 maart 2009

  Besluit: De commissie besluit dat, ingeval er donderdag 26 maart 2009, het plenaire debat plaatsvindt over de aanpak van de crisis, het geplande algemeen overleg consumentenrecht zal vervallen. In dat geval zal er volgende week met de staatssecretaris een algemeen overleg van 1,5 uur worden gepland over Pretium en zal een nieuwe datum worden gezocht voor het algemeen overleg over het consumentenrecht (de Richtlijn alsmede de reactie van het kabinet op het Groenboek consumenten).

 26. 26

  Reactie op het Groenboek naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening

  Besluit: De beantwoording van het schriftelijk overleg over de reactie van het kabinet op dit Groenboek, zal pas deze week aan de Kamer worden aangeboden. De commissie verzoekt de minister dringend de definitieve reactie van Nederland niet eerder aan de Europese Commissie te sturen dan nadat de Kamer in de gelegenheid is gesteld om hierover, indien wenselijk, met de minister van gedachten te wisselen.

 27. 27

  Brievenlijst

Naar boven