Algemeen overleg : Topinkomens publieke en semi-publieke sector

De vergadering is geweest

26 november 2008
13:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het betreft hier de tweede termijn van het overleg dat de commissie op 4 september 2008 met de minister van BZK heeft gevoerd.

Het woordelijk verslag van de eerste termijn van het overleg is beschikbaar onder kamerstuk 28479, nr. 37 

3e HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunten)

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. ter Horst
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • W.J. Bos
  minister van Financiën
 • C.P. Vogelaar
  minister voor Wonen, Wijken en Integratie
 • R.H.A. Plasterk
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Klink
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C.M.P.S. Eurlings
  minister van Verkeer en Waterstaat
 • M.J.A. van der Hoeven
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • P. Kalma (PvdA)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • J.C.M. Sap (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Topinkomens in de semipublieke sector 13.00 - 19.00 uur: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 13.00 - 13.30 uur: Minister van Financiën 13.30 - 14.30 uur: Minister van Wonen, Werken en Integratie 14.30 - 15.30 uur: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 15.30 - 16.30 uur: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16.20 - 17.30 uur: Minister van Verkeer en Waterstaat 17.30 - 18.00 uur: Minister van Economische Zaken 18.00 - 19.00 uur: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data