Procedurevergadering : Procedurevergadering Europese Zaken

De vergadering is geweest

23 oktober 2008
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen

  • Op dinsdag 28 oktober 2008 vindt vanaf 09.30 uur in de Eerste Kamer een informeel besloten gesprek plaats met de voorzitter van de commissie Buitenlandse zaken van de Russische Doema, dhr Kosachev. U wordt uitgenodigd aan dit gesprek deel te nemen.
  • Tussenstand inventarisatie werkbezoek Turkije, 23-27 februari 2009: Waalkens, Ormel, Van der Staaij, Van Bommel, De Roon, Wiegman
  • Tussenstand inventarisatie werkbezoek Brussel, 1 december 2008: Waalkens, Ormel, Ten Broeke, Diks, De Roon. I.p.v. briefingdiner wordt mogelijkheid onderzocht voor aankomst + briefing op zondagavond 30 november te Brussel.
  • Tussenstand inventarisatie lunch met nieuwe Franse ambassadeur, 20 november 2008:  Waalkens, Ormel, Ten Broeke, Eijsink, Diks. 
  • Recent hebben de Kamers subsidiariteitsoordelen uitgebracht over vier voorstellen: de Europese vennootschap (gekwalificeerd negatief), de Patiëntenrichtlijn (nadere info gevraagd aan NL regering), de Richtlijn verlaagde BTW-tarieven (positief) en de Richtlijn Gelijke Behandeling (kristisch, nadere info gevraagd aan NL regering en Europese Commissie). In voorbereiding zijn toetsen van de Zwangerschapsrichtlijn en de Consumentenrichtlijn. In het geval van de Richtlijn gelijke behandeling heeft het Franse Voorzitterschap het advies omgezet in een officieel Raadsdocument en dit verspreid onder de lidstaten. Hiermee heeft het subsidiariteitsoordeel van de Kamers extra profiel gekregen. Het is aan de betreffende vakcommissies (SZW en BZK) t.z.t. vervolg te geven aan de te ontvangen informatie van regering en Europese Commissie. Besloten wordt dat VC EuZa de voortgaande ontwikkeling van het proces van de subsidiariteitstoets nauwlettend zal blijven volgen en zo nodig/wenselijk procedurele voorstellen zal doen. 
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vaststelling besluitenlijst d.d. 2 oktober 2008

  Voor kennisgeving aangenomen.

 4. 4

  Verslag Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 13 oktober 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van het bezoek aan Bulgarije, Roemenië en Macedonië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 13 en 14 oktober 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht vergoedingen Europarlementariërs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Plenaire COSAC 2-4 november a.s. te Parijs / Gele en oranje kaart procedure

 10. 10

  EU Sportbeleid / FIFA en UEFA voorstellen

 11. 11

  Kamerbrede EU-agenda

  De kamerbrede EU-agenda vindt u op Plein 2 alsook op het internet:

  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/EU/sub/EU_activiteiten_commissies_Tweede_Kamer.jsp

 12. 12

  BNC-fiches

  Ter kennisname treft u de BNC-fiches aan die de Kamer recent heeft ontvangen en die door de staf Europese Zaken van een advies of (korte) toelichting zijn voorzien. Deze fiches en de adviezen/ toelichtingen zijn reeds ter behandeling naar de betrokken vakcommissies gestuurd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Rondvraag

  • In haar procedurevergadering van 23 oktober jl. heeft de commissie Rijksuitgaven besloten de commissie voor Europese Zaken te verzoeken de behandeling van het  ARK rapport 'Europese Regelgeving Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland' over te nemen.
  • N.a.v. het plenaire debat verslag Europese Raad van 22 oktober jl. wordt opgemerkt dat het voor de Voorjaarsraad te ontvangen rapport van de werkgroep De Larosière met aanbevelingen voor het toezicht op grensoverschrijdende financiële instellingen t.z.t. in nauwe samenhang moet worden behandeld met de relevante voorstellen van de Europese Commissie.