Debat geweest
9 september 2008 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
uitnodiging lunchlezing Stichting De Noordzee op 1 oktober 2008 over natuurgebieden in de Noordzee
4
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Te behandelen:

8
Afschrift reactie op de brief van de Federatie van Hengelsportverenigingen Zuidwest Nederlandover het proces om te komen tot de instelling van een visstandbeheercommissie(VBC) in het Benedenrivierengebied

Te behandelen:

17
Een internationale benchmark naar grootstedelijke regio's voor het opstellen van de lange termijnvisie Randstad 2040

Details

Voortouw ligt bij de vc VROM. De commissie wil graag betrokken worden bij behandeling vanwege het platteland

18
Parlis

Details

Het verzoek om fractiemedewerkers op Parlis toegang te verlenen tot brieven van derden zal door de staf worden doorgeleid