De drie grootste commissievergaderzalen zijn genoemd naar de grondleggers van de drie belangrijkste politieke stromingen: Thorbecke (liberalen), Groen van Prinsterer (christelijken) en Troelstra (socialisten). Ook de overige zalen hebben namen van bekende figuren uit de Nederlandse politiek, zoals Marga Klompé (eerste vrouwelijke minister), Aletta Jacobs (voorvechtster van het vrouwenkiesrecht) en Marcus Bakker (prominent communist, lid Tweede Kamer van 1956-1982).

Thorbeckezaal
De Thorbeckezaal