Woo-besluiten

Op deze pagina vindt u informatie die de Tweede Kamer op basis van de Wet open overheid (Woo) op verzoek openbaar heeft gemaakt. Dit heet passieve openbaarmaking. U vindt het besluit en eventuele bijlagen, zoals een totaalbestand met openbaargemaakte documenten en een bijbehorende inventarislijst.

Niet openbaar

Soms is informatie in de documenten onleesbaar gemaakt. Dan mag deze informatie op grond van de Woo of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet openbaar gemaakt worden. 

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem contact op via woo@tweedekamer.nl. Wij helpen u graag verder. 

Woo-besluiten 

Woo-besluiten

Besluit

Woo-besluit over declaraties van J.A.M. van den Berg

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 8 november 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle aan declaraties gelieerde documenten en/of correspondentie met en/of van het Kamerlid mevrouw J.A.M. van den Berg.

Besluit

Woo-besluit over proces kabinetsformatie en evaluatie

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 2 november 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle documenten die betrekking hebben op het proces van de kabinetsformatie en de daarvan onderdeel uitmakende verkenningsfase.

Besluit

Aanvullend besluit op Woo-verzoek inzake bewaren en archiveren

Op 27 oktober 2023 nam de waarnemend Griffier van de Tweede Kamer een (deel)besluit op een Woo-verzoek van twee journalisten. In het verzoek is gevraagd om documenten openbaar te maken die gaan over het bewaren en archiveren van correspondentie en documenten van het Presidium.

Besluit

Woo-besluit over Tijdelijke Commissie Corona (2)

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 11 oktober 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een journalist. In dat verzoek is gevraagd om alle documenten die berusten bij de TCC en alle documenten die betrekking hebben op de TCC.

Besluit

Beslissing op bezwaar over het bewaren en archiveren van informatie door het Presidium

Op 11 oktober 2023 nam de Voorzitter van de Tweede Kamer een beslissing over het bezwaar dat is ingediend tegen een eerder genomen Woo-besluit. In het verzoek is gevraagd om documenten openbaar te maken die gaan over het bewaren en archiveren van correspondentie en documenten van...

Besluit

Woo-besluit over Wet bescherming klokkenluiders

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 9 oktober 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle documentatie die samenhangen met de beperkingen (in financiële zin en in capaciteit) van de Autoriteit Persoonsgegevens in de uitvoering...

Besluit

Woo-besluit over artikel 240b en 430a van het Wetboek van Strafrecht

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 5 oktober 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle documentatie en brieven die zijn binnengekomen over "artikel 430a en artikel 130, lid4, Wet op de rechterlijke organisatie".

Besluit

Woo-besluit over Woo-termijn

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 3 oktober 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle informatie over de totstandkoming van de Woo-termijn.

Besluit

Woo-besluit over Forum voor Democratie

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 27 september 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In dat verzoek is gevraagd om alle informatie betreffende klachten en opmerkingen die binnen de organisatie van de Tweede Kamer over Kamerleden en medewerkers van Forum...

Besluit

Woo-besluit over Tijdelijke Commissie Corona (1)

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 25 september 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een journalist. In dat verzoek is gevraagd om alle documenten die berusten bij de TCC en alle documenten die betrekking hebben op de TCC.

Besluit

Woo-besluit over verzoek opvragen videoverslag

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 31 augustus 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. In het verzoek is gevraagd om communicatie van de vaste commissie Justitie en Veiligheid over het rondetafelgesprek van 9 juni 2022.

Besluit

Beslissing op bezwaar over brief aan de Tweede Kamer

Op 15 augustus 2023 nam de Voorzitter van de Tweede Kamer een beslissing op het bezwaar dat is ingediend tegen een eerder genomen Woo-besluit. In dat verzoek is gevraagd om documenten die te maken hebben met brieven die de verzoeker gestuurd en/of ontvangen heeft aan onder...

Besluit

Woo-besluit over onderzoek vuurwerkramp

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 24 juli 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een burger. Het verzoek betreft alle documenten die zien op de motie Leijten over het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede over de periode van 21 juni 2021...

Besluit

Woo-besluit over informatiepositie Kamer

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 20 juli 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een journalist. Het verzoek heeft betrekking op gesprekken tussen de Voorzitter van de Tweede Kamer en de minister-president op 23 januari 2023 en 22 februari 2023.

Besluit

Woo-besluit over bezoek Zelensky

De waarnemend Griffier van de Tweede Kamer nam op 11 juli 2023 een besluit op een Woo-verzoek van een journalist. In het verzoek is gevraagd om Whatsapp-berichten, sms-jes en e-mails tussen de Voorzitter en Leden van de Tweede Kamer over het bezoek van de president van...