Griffie plenair/Bureau Wetgeving

De Griffie plenair en het Bureau Wetgeving zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van het constitutionele proces in de Tweede Kamer, zowel administratief als op het gebied van moties en amendementen. Zij bewaken tevens de onderlinge samenhang tussen de plenaire vergadering en Kamercommissies. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de Griffie plenair en het Bureau Wetgeving ligt bij de ondersteuning bij de plenaire vergadering. De Griffie plenair is tevens verantwoordelijk voor de gehele documentenstroom ten behoeve van het constitutionele proces.