Zeven rondetafelgesprekken over Klimaatakkoord

De Tweede Kamer houdt dit voorjaar zeven rondetafelgesprekken over het Klimaatakkoord. De laatste is op donderdag 18 april, deze gaat over landbouw.

Zeven rondetafelgesprekken over Klimaatakkoord
Windenergie, onderdeel van het Klimaatakkoord

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. De afspraken hierover zijn gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

Het is de eerste keer dat de Kamer zoveel gesprekken organiseert over een thema. Per rondetafelgesprek staat een van deze sectoren centraal. Maatschappelijke partijen en deskundigen uit bedrijfsleven en overheid delen tijdens de gesprekken hun visie over CO2-reductie binnen hun sector. Welke technieken zijn hiervoor nodig? Wie is er verantwoordelijk? Hoe zetten we plannen om in beleid?

Klimaattafels

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. Het belangrijkste doel, de terugdringing van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990, is opgesplitst naar een doelstelling per sector. De platforms waar afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, zijn de zogeheten klimaattafels. In totaal zijn er vijf tafels:  

•              Elektriciteit
•              Gebouwde omgeving
•              Industrie
•              Landbouw en landgebruik
•              Mobiliteit

De tafels bestaan uit deskundigen van organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren om de klimaatdoelstellingen in de desbetreffende sector te behalen.

Voorzitters

De rondetafelgesprekken die de Kamer organiseert rond de klimaattafels, starten met een kick-off van een onafhankelijke voorzitter. De voorzitters zijn:

Kees Vendrik voor Elektriciteit
Diederik Samsom voor Gebouwde omgeving
Manon Janssen voor Industrie
Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik
Annemieke Nijhof voor Mobiliteit

Programma

27-03-2019          12.00 -14.00        Doorrekeningen Klimaatakkoord (technische briefing)
27-03-2019          15.00 -19.00        Sectorbrede aspecten Klimaatakkoord 
28-03-2019          10.00 - 14.00       Klimaattafel Gebouwde omgeving
03-04-2019          10.00 - 14.00       Klimaattafel Elektriciteit
11-04-2019          10.00 - 14.00       Klimaattafel Industrie
17-04-2019          10.00 - 14.00       Klimaattafel Mobiliteit
18-04-2019          10.00 -14.00        Klimaattafel Landbouw

Live volgen

De rondetafelgesprekken kunt u live volgen via Debat Direct en terugkijken via Debat Gemist