Voorzitter Europees Parlement op bezoek

Voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement heeft op donderdag 30 maart een bezoek gebracht aan het Nederlandse parlement. De Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, Vera Bergkamp en Jan Anthonie Bruijn, ontvingen haar in de Tweede Kamer.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De drie Voorzitters spraken na het officiële welkom over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op Europa en over hoe het Nederlands parlement omgaat met Europese besluitvorming.  

Staat van de Europese Unie

Bergkamp vertelde dat het gebruikelijk is dat de Kamer voor iedere bijeenkomst van de Europese Raad van Ministers een debat voert over de agenda en dat de Kamerleden uitspreken welke standpunten zij verwachten van de bewindslieden die naar Brussel afreizen. Ook noemde zij het jaarlijkse debat over de Europese werkagenda, getiteld de Staat van de Europese Unie.

Rapporteurs

Een andere manier om de vinger aan de pols te houden als het gaat om de Europese Unie en het Nederlandse parlement, is via de rapporteurs. De Kamervoorzitter vertelde dat Kamerleden namens een commissie zich soms extra verdiepen in een (Europees) onderwerp en daarover rapport uitbrengen aan hun collega's. Op deze manier verdiept de commissie haar kennis over bepaalde onderwerpen, vaak ter voorbereiding op een debat met de bewindspersoon.