Vijf Kamerleden beëdigd

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op dinsdag 7 september vijf nieuwe Kamerleden beëdigd. Het gaat om Bart Smals, Mark Strolenberg, Ruud Verkuijlen (allen VVD), Anne-Marijke Podt (D66) en Joba van den Berg (CDA).

Van links naar rechts: Bart Smals, Joba van den Berg, Ruud Verkuijlen, Anne-Marijke Podt en Mark Strolenberg.

Drie van de vijf beëdigingen zijn het gevolg van het feit dat drie bewindslieden hun Kamerzetel hebben opgegeven: de VVD-bewindslieden Tamara van Ark en Dilan Yesilgöz-Zegerius en D66-staatssecretaris Steven van Weyenberg. Ruud Verkuijlen (VVD) vervangt Bas van 't Wout, die met ziekteverlof is. Ook Joba van den Berg (CDA) vervangt een zieke collega: Harry van der Molen. Zijn ziekteverlof is verlengd tot het einde van het jaar. 

Bart Smals

Bart Smals was al twee keer eerder Kamerlid voor de VVD. Op 3 juli 2019 werd hij geïnstalleerd in een tijdelijke vacature tot met 12 oktober 2019 vanwege het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Bente Becker. Na het vertrek van Arno Rutte werd Smals op 15 oktober 2019 wederom geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Op 30 maart 2021 nam hij weer afscheid. 

Joba van den Berg

Ook Joba van den Berg is geen nieuwkomer. Van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Op 29 april 2021 keerde zij terug als vervanger van Harry van der Molen tijdens diens ziekteverlof. 

Ruud Verkuijlen

Ruud Verkuijlen was projectleider op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de korpsleiding van de Nationale Politie. Hij is gemeenteraadslid in Hilversum. Hij werd geïnstalleerd als Kamerlid voor de VVD. 

Anne-Marijke Podt

Anne-Marijke Podt is zelfstandig adviseur sociaal domein bij verschillende gemeenten en raadslid in de gemeente Utrecht. Zij is lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. 

Mark Strolenberg

Mark Strolenberg was tot zijn beëdiging vandaag fractievoorzitter namens de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ook was hij gemeenteraadslid in zijn woonplaats Hoogeveen. 

Naar boven