Tweede Kamerleden nemen afscheid

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben op dinsdag 5 december tachtig Kamerleden afscheid genomen. Zij zijn na de verkiezingen op 22 november niet herkozen of hebben zelf besloten om de Kamer te verlaten. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de vertrekkende Kamerleden persoonlijk toegesproken.

Volle plenaire zaal met Kamerleden op de rug gezien

Laatste vergadering

Het afscheid van de Kamerleden vond plaats tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer in de huidige samenstelling. De tachtig Kamerleden die op 5 december vertrokken, doen dat om verschillende redenen: 

  • 39 leden gaven aan zich niet verkiesbaar te stellen;
  • 40 leden zijn niet verkozen, maar stonden wel op de kieslijst;
  • 1 lid komt ondanks herverkiezing niet terug in de Kamer.
Kamerlid Ulysse Ellian rechts achter het spreekgestoelte voor Kamerleden in de plenaire zaal. Links Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven

Naast het officiële afscheid bracht de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven verslag uit. Deze commissie onderzocht het verloop en de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen op 22 november en heeft de geloofsbrieven van de benoemde nieuwe leden gecontroleerd. De voorzitter van de commissie, het Kamerlid Ulysse Ellian (VVD), bedankte de duizenden vrijwilligers die op de stembureaus in de weer geweest zijn op en rond 22 november.  

Koninklijke onderscheiding

Kamervoorzitter Bergkamp richtte vanaf ongeveer 13.00 uur het woord tot de vertrekkende Kamerleden. Met persoonlijke toepraken nam zij afscheid van de Kamerleden in een speech die bijna anderhalf uur in beslag nam.  “Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, zeker niet omdat een aantal van u al vele jaren in deze Tweede Kamer meeloopt”, zo begon zij. Na afloop speldde zij achttien Kamerleden een koninklijke onderscheiding op: Mustafa Amhaouch (CDA), Harm Beertema (PVV), Harry Bevers (VDD), Nico Drost (ChristenUnie), Zohair El Yassini (VVD), Rudmer Heerema (VVD), Pieter Heerma (CDA), Romke de Jong (D66), Hülya Kat (D66), Anne Kuik (CDA), Attje Kuiken (PVDA), Tunahan Kuzu (Denk), Henk Nijboer (PvdA), Hilde Palland-Mulder (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Mark Strolenberg (VVD) en Steven van Weyenberg (D66).

Kamerlid Kees van der Staaij laat achter het spreekgestoelte de handreiking zien die hij samen met Kamerlid Joost Sneller heeft gemaakt.

Afscheid Kees van der Staaij

Vervolgens sprak Kees van der Staaij, Kamerlid voor de SGP, namens alle vertrekkende Kamerleden de Kamer toe. Van der Staaij was met 25 jaar het langstzittende Kamerlid. Hij heeft in die jaren in verschillende werkgroepen gewerkt aan de versterking van de functies van de Tweede Kamer. Bij zijn afscheid presenteerde hij 'Werken aan wetten', een praktische handreiking voor nieuwe en terugkerende Kamerleden die hen helpt om kwalitatief goede wetten te maken. Hij heeft deze gemaakt samen met Kamerlid Joost Sneller (D66). 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp krijgt in de plenaire zaal een lintje opgespeld door vicepremier Karien van Gennip. Een aantal fotografen maken foto's.

Kamervoorzitter neemt afscheid 

Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam vandaag ook afscheid van de Tweede Kamer. Zij werd toegesproken door Roelien Kamminga, ondervoorzitter van de Tweede Kamer, waarnemend Griffier Geert Jan Hamilton en vicepremier Karien van Gennip. Van Gennip speldde haar de versierselen op die behoren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ontwerp-profielschets

Na het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven kunnen op 6 december de 150 gekozen Tweede Kamerleden worden beëdigd. Ook de leden die zitting hebben in de huidige Tweede Kamer en herkozen zijn, leggen dan opnieuw de eed of verklaring en belofte af. Daarnaast stellen de Kamerleden de ontwerp-profielschets voor de toekomstige Kamervoorzitter vast. 

Kijk terug en lees meer

Van stem naar zetel

Een serie tekeningen vormt een tijdlijn. Te zien zijn onder meer een stembus met formulieren (Kiesraad stelt lijsten vast, 13 okt), discussiërende menselijke figuren (Kamerleden op campagne, vanaf 26 okt), een stemformulier met rood potlood (verkiezingen, 22 nov), stemformulieren met vergrootglas (Kiesraad controleert verkiezingen, vanaf 23 nov), Kiesraad stelt uitslag vast (1 december), de vergaderzaal (afscheid 'oude' Tweede Kamer, 5 dec) en een Kamerzetel (eerste vergaderdag nieuwe Kamer, 6 dec).