Kamer bespreekt eigen begroting

De Tweede Kamer behandelt op maandag 17 juni van 11.00 tot 16.00 uur haar eigen begroting, de Raming. U kunt dit debat live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Personen zitten aan een lange tafel. Op de tafel staan microfoons en liggen documenten.
Leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken stellen vragen aan Kamervoorzitter Martin Bosma tijdens het debat over de Raming 2025.

Tijdens dit jaarlijkse wetgevingsoverleg bespreekt de Kamer haar eigen begroting voor het volgend jaar. In de Raming staan de beleidsprioriteiten en financiĆ«le plannen van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Vooruit- en terugblik

De Raming voor 2025 kwam dit jaar op 27 maart uit. In dit stuk kijkt het Presidium vooruit naar het volgend jaar, maar wordt er ook teruggeblikt op de afgelopen periode. Kamervoorzitter Martin Bosma voert namens het Presidium het woord in dit overleg. 

Rijksbegroting

Over eventuele moties wordt later gestemd. Nadat de Raming is vastgesteld, voegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toe aan de Rijksbegroting.

Lees meer en volg live