Twee nieuwe leden in parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

De Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Barbara Kathmann (Partij van de Arbeid) zijn op dinsdag 18 januari door Kamervoorzitter Bergkamp benoemd tot commissieleden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Zij gaan vanaf vandaag deelnemen aan de besloten voorgesprekken die de enquêtecommissie momenteel voert.

Stieneke van der Graaf (links) en Barbara Kathmann

Terugkeer 

Stieneke van der Graaf was eerder lid van de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen. Deze commissie bereidde de parlementaire enquête voor. In februari 2021 werd ze benoemd als lid en ondervoorzitter van de enquêtecommissie, maar zij keerde na de verkiezingen in maart 2021 niet terug in de Kamer. Doordat haar partijgenoot Carola Schouten is doorgestroomd naar het kabinet, is er een plek vrijgevallen en is Stieneke van der Graaf beëdigd tot Kamerlid en neemt zij ook weer zitting in de commissie. 

Nieuw lid commissie

Barbara Kathmann is sinds 31 maart 2021 Kamerlid. Zij neemt vanaf vandaag het werk in de parlementaire enquêtecommissie over van partijgenoot Gijs van Dijk, die de commissie verlaat.

  • Kijk op de commissiepagina voor een overzicht van alle Kamerleden in de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en het verloop van de werkzaamheden.  

Naar boven