Tussentijds rapport over versterking functies Tweede Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam op dinsdag 8 november de tussentijdse monitor van de uitvoering van het rapport Versterking functies Tweede Kamer in ontvangst. In dit rapport is een praktische werkagenda opgenomen waarmee Kamerleden meer mogelijkheden krijgen om hun werk nog beter te kunnen uitoefenen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt de tussentijdse monitor van het rapport Versterking functies Tweede Kamer in ontvangst uit handen van werkgroepvoorzitter Kees van der Staaij (SGP) en werkgroeplid Jaco Geurts (CDA).

Monitor

Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) overhandigde de tussentijdse monitor van het rapport Versterking functies Tweede Kamer: meer dan de som der delen. Hij is voorzitter van de werkgroep die op 9 juni 2021 door het Presidium is ingesteld. De werkgroep heeft in kaart gebracht hoe de Kamer de uitoefening van haar kernfuncties kan versterken. Op 16 december 2021 presenteerde deze werkgroep haar rapport. Na deze tussentijdse monitor, waarin een beeld wordt gegeven van de eerste ervaringen, volgt er in het voorjaar van 2023 een brede evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen.

Concrete stappen

De werkgroep concludeert dat de Kamer de afgelopen periode concrete stappen heeft gezet om de uitoefening van haar kernfuncties te versterken. Dit geldt onder meer voor de werkwijze van de commissies. Zo ziet de werkgroep brede waardering bij Kamerleden voor het nieuwe instrument van de strategische procedurevergadering en raadt zij commissies aan deze periodiek in te plannen. Het biedt gelegenheid om, los van de actualiteit, verder vooruit te blikken op de aankomende werkzaamheden, zo valt te lezen in de monitor.

Wetgevingsrapporteurs

Daarnaast ziet de werkgroep dat de aanbevelingen op het gebied van de wetgevende functie actief worden opgepakt. Zo is in verschillende commissies besloten tot het benoemen van wetgevingsrapporteurs, zijn verdere plannen gemaakt voor verbetering van de kennispositie en wordt een proef gedaan met versterking van de ambtelijke ondersteuning. Ook op andere terreinen ziet de werkgroep effectieve en innovatieve voorbeelden van rapporteurschappen, die de commissies zowel versterken als ontzorgen.

Versterken controlerende functie

Op het terrein van de controlerende functie wordt in enkele commissies geƫxperimenteerd met het nieuwe instrument van de parlementaire verkenning. In het kader van haar aanbeveling om het gebruik van moties terug te dringen, heeft de werkgroep verder in kaart gebracht hoe het instrument de afgelopen periode is gebruikt. De werkgroep benadrukt dat hier een verantwoordelijkheid ligt bij alle Kamerleden en fracties. De voorzitters van vergaderingen kunnen daarbij helpen door aandacht te blijven schenken aan het gebruik van moties, waarbij tevens kan worden gewezen op het noodzakelijke verband tussen moties en het onderwerp van de vergadering. Ook signaleert de werkgroep dat inmiddels een aantal pilotprojecten is gestart rond het gebruik van burgerbrieven en het burgerforum.

Werkgroep Van der Staaij

Op 9 juni 2021 besloot het Presidium tot het instellen van een werkgroep die praktische voorstellen uitwerkt om de wetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functies van de Kamer te versterken. Op 8 juli 2021 overhandigde de Kamervoorzitter de opdracht aan de werkgroep. De werkgroep bestaat uit de Kamerleden Kees van der Staaij (SGP, tevens voorzitter van de werkgroep), Roelien Kamminga (VVD), Joost Sneller (D66), Jaco Geurts (CDA), Renske Leijten (SP) en Caroline van der Plas (BBB).