Tijdelijke commissie Digitale toekomst overhandigt eindrapport

‘Installeer een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken’. Dit stelt de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) in haar eindrapport ‘Update vereist.' Het rapport is op donderdag 28 mei gepresenteerd en overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Hoe kan de Tweede Kamer de kennispositie versterken op het gebied van digitalisering, en kansen en bedreigingen beter aanpakken? De TCDT concludeert in haar eindrapport dat dit begint bij het instellen van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken, met ingang van de volgende kabinetsperiode.

Volgens de aanbeveling van de TCDT controleert en behandelt de nieuwe commissie Digitale Zaken wetgeving van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering. Daarnaast volgt de nieuwe commissie toekomstige ontwikkelingen en informeert en ondersteunt zij andere Kamercommissies.

Kennisagenda en grip op Europese wetgeving

De TCDT stelt tevens voor dat de nieuwe commissie Digitale Zaken een jaarlijkse kennisagenda opstelt om te bepalen welke kennis de Kamer over dit onderwerp nodig heeft en om zelf informatie binnen te halen. Ten slotte bewaakt de commissie wat er op Europees niveau gebeurt, zodat zij mede vorm kan geven aan de Nederlandse inbreng over dit onderwerp bij de Europese Unie.

Over de tijdelijke commissie

De Kamer heeft de tijdelijke commissie Digitale toekomst op dinsdag 2 juli 2019 ingesteld. Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op de digitalisering. De Kamer vindt het belangrijk dat zij kaders geeft, ontwikkelingen stimuleert en grenzen trekt. Om aan de digitale ontwikkelingen sturing te kunnen geven, wil de Kamer zichzelf zo goed mogelijk organiseren. De tijdelijke commissie kreeg de opdracht daartoe voorstellen te doen.

Informatie

Het eindrapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst kunt u hier lezen. Hier vindt u de samenvatting. Meer informatie over de commissie en de aanpak leest u op de commissiepagina. Bekijk hieronder de video waarin de commissieleden toelichting geven op het eindrapport.

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00