Staten-Generaal ontvangen Vietnamese minister-president

De Staten-Generaal ontvingen op maandag 12 december de Vietnamese minister-president Phạm Minh Chính. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heetten hem welkom in het Tweede Kamergebouw. Nederland en Vietnam onderhouden dit jaar een halve eeuw diplomatieke betrekkingen.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, Vietnamese minister-president Phạm Minh Chính en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Klimaatverandering

Het bezoek stond in het teken van de sterke band tussen beide landen. De Kamervoorzitters wisselden ervaringen uit met de Vietnamese minister-president en spraken onder meer over de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel voor beide landen. Ook was er aandacht voor de economische samenwerking, in het bijzonder op het gebied van waterbeheer en landbouw. Phạm Minh Chính werd vergezeld door een aantal ministers uit het Vietnamese kabinet.

Vijftig jaar diplomatieke betrekkingen

Nederland en Vietnam onderhouden dit jaar een halve eeuw diplomatieke betrekkingen. Sinds 2012 is de focus in de relatie verschoven van ontwikkelingssamenwerking naar economische samenwerking. De afgelopen jaren brachten delegaties van het Vietnamese parlement regelmatig werkbezoeken aan Nederland. Zo ontving de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 26 september de Ethnic Council van de Nationale Assemblee van Vietnam. De Kamerleden spraken onder meer over het beleid ten aanzien van minderheden en de opvang van migranten.