Chris Stoffer
Chris Stoffer legt de eed af in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Chris Stoffer is directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat. Daarnaast is hij fractievoorzitter voor de SGP in de gemeenteraad van Nunspeet.

Sympathiek en betrouwbaar

SGP'er Elbert Dijkgraaf heeft dinsdag 10 april 2018 afscheid genomen als Tweede Kamerlid. Voorzitter Khadija Arib sprak hem toe in de plenaire zaal. Ze noemde hem een sympathiek en betrouwbaar Kamerlid. Volgens Arib onderscheidde Dijkgraaf zich door zijn energie en enthousiasme. In haar toespraak memoreerde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib dat Dijkgraaf als lid van een tweemansfractie - vanaf 2012 een driemansfractie - bovengemiddeld veel debatten namens de SGP-fractie voor zijn rekening heeft genomen. "Daar hebben jij en je fractiegenoten altijd veel waardering voor gekregen."

Balans tussen werk en privé

In januari 2018 kondigde Dijkgraaf al aan dat hij vanwege oververmoeidheid zijn werkzaamheden een aantal maanden zou neerleggen. Dinsdag 10 april las Kamervoorzitter Arib zijn ascheidsbrief voor. Dijkgraaf meldt daarin dat hij afziet van wachtgeld. Als reden voor zijn vertrek noemt Dijkgraaf de spanning op zijn huwelijk. "Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. Als je een goed Kamerlid probeert te zijn dan vergt dat veel. Als ook je relatie veel energie kost, dan lever je aan twee kanten in. Daardoor viel ik eind december uit. En nu nog merk ik dat de omstandigheden zoveel vergen dat het intensieve werk van Kamerlid zijn daar niet meer mee te verenigen is."

"Daarbij weegt uitdrukkelijk mee dat ik graag de komende tijd extra tijd besteed aan mijn kinderen, die natuurlijk eveneens een lastige tijd achter de rug hebben. Overigens gaat het gelukkig stukken beter met me en hoop ik snel andere uitdagingen op te pakken, maar wel in een werkomgeving die minder hectisch en tijdrovend is. Ik zal dan ook geen beroep op de wachtgeldregeling doen."