Terugkijken

Meisje achter een computer

Je kunt het rondetafelgesprek terugkijken via de website Debat Gemist.

Stagemisbruik

De aanleiding voor het rondetafelgesprek is een uitzending van het onderzoeksprogramma De Monitor van KRO-NCRV op dinsdag 3 januari 2016. Die uitzending stond in het teken van stagemisbruik. Dat komt doordat werkgevers in sommige sectoren kunnen kiezen uit een grote groep afgestudeerden die er veel voor over hebben om ergens aan de slag te gaan. Volgens De Monitor komen dit soort uitbuitingssituaties vooral voor bij psychologen, orthopedagogen en architecten. Ook de branches communicatie en media, onderwijs, mode en non-profit zouden werkervaringsplaatsen inzetten voor afgestudeerden.

Rondetafelgesprek

De Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nodigde op donderdag 16 februari 2017 deskundigen, werkgevers- en brancheorganisaties uit voor een rondetafelgesprek. Daarmee wilde de commissie inzicht krijgen in de (omvang van) stages na afstuderen. Ook zocht de commissie in het rondetafelgesprek naar mogelijke oplossingen voor stagemisbruik.

Ervaring

De commissie SZW wil weten welke problemen er precies spelen en hoe die volgens ervaringsdeskundigen het beste kunnen worden opgelost. Daarom verzamelde de commissie de ervaringen van stagiairs, werkgevers en andere betrokkenen, zoals collega’s van stagiairs. De commissieleden gebruikten de binnengekomen inbreng bij hun voorbereiding van het rondetafelgesprek.* 

* Alle inbreng is verspreid onder de Kamerleden en hun medewerkers, tenzij de indieners uitdrukkelijk hadden aangeven dat zij het als vertrouwelijke informatie beschouwen. In die gevallen is de informatie alleen aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorgegeven, als voorbereiding op het rondetafelgesprek.