Rondetafelgesprek over knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

Hoe kan de defensie-industrie opschalen? En welke knelpunten zijn er? De commissie voor Defensie laat zich hierover informeren tijdens een rondetafelgesprek met deskundigen op woensdag 12 juni. U kunt het rondetafelgesprek vanaf 15.45 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Rupsvoertuig van de Koninklijke Marechaussee

Door geopolitieke ontwikkelingen wordt de behoefte aan een sterke defensie-industrie steeds groter. Groei van de industrie is ook van belang om te kunnen voldoen aan de Navo-norm van 2 procent. In 2014 hebben Navo-landen afgesproken dat ieder land 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan defensie. Maar wat is er nodig om de defensie-industrie te kunnen opschalen? En welke factoren bemoeilijken een groei van deze industrie? 

Wat is een rondetafelgesprek?

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig rondetafelgesprekken. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit het rondetafelgesprek bij de behandeling van beleid van de regering.

Programma 

Blok 1: 15.45 – 16.50 uur

  • Gerard Zondervan, ondernemer en initiatiefnemer Nederlandse munitiefabriek
  • Coen van Leeuwen, algemeen directeur Rheinmetall Defence Nederland
  • Henk van der Scheer, CEO Defenture
  • Siete Hamminga, CEO Robin Radar

Blok 2 – 16.55 – 17.35 uur

  • Robert de Groot, vicepresident Europese Investeringsbank
  • Medy van der Laan, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Blok 3 – 17.40 – 18.45 uur

  • Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP
  • Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME-pensioenfonds
  • Renco van Schie, mede-oprichter en CIO vermogensbeheerder Valuedge
  • Martijn Rozemuller, CEO VanEck

Lees meer en volg live 

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd een position paper in te leveren. Daarin schrijven zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U vindt deze documenten bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek. Volg het gesprek live via de livestream of de app Debat Direct.