Rondetafelgesprek over het uitdaagrecht

Tientallen betrokken burgers hebben hun mening laten horen over het uitdaagrecht tijdens het rondetafelgesprek van de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op woensdagmiddag 3 april 2019.

Rondetafelgesprek uitdaagrecht

Het uitdaagrecht is het recht van bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij denken voorzieningen zelf beter of efficiënter te kunnen organiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in een buurt het groenonderhoud over te nemen van de gemeente, of om het buurtwinkelcentrum schoon te houden, tegen de financiële middelen die de gemeente daarvoor standaard beschikbaar heeft.

Gesprek

Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Welke rol speelt het uitdaagrecht in onze democratie? Hoe staat het met de praktische invulling van het uitdaagrecht in gemeenten? Moet het uitdaagrecht in de wet worden opgenomen?

De commissie Binnenlandse Zaken wilde hierop graag de visie horen van betrokkenen. Wetenschappers, ervaringsdeskundigen, gemeentelijke ambtenaren en bestuurders en andere experts waren uitgenodigd voor een interactief gesprek. Ook burgers kwamen naar Den Haag om hun visie op het onderwerp te geven aan de Kamerleden en vragen te stellen aan de betrokkenen.

Rondetafelgesprek uitdaagrecht

Tilly Kaisiëpo (68) uit Delft (foto) onderhoudt een moestuin in een multiculturele wijk. Iedereen mag er gebruik van maken. De plek dient vooral om mensen met elkaar te verbinden. Tilly is tégen het verankeren van het uitdaagrecht in een wet. “Geen regels, maar juist meer flexibiliteit. Het organiseren van activiteiten in de wijk moet voor burgers laagdrempelig blijven. De gemeente moet ons vertrouwen geven en zorgen voor de juiste faciliteiten. Daarnaast zie ik te vaak dat de gemeente succesvolle initiatieven kaapt om er vervolgens mee te pronken.”

Ook José Klaassen (45) Amsterdam (foto bovenin) gaf haar mening. Zij werkt bij een organisatie die burgerparticipatie stimuleert: “Burgers willen geen ingewikkelde regels of wetgeving, we willen gewoon leuke dingen organiseren voor de buurt.”

Terugkijken

Het gesprek is terug te kijken via https://debatgemist.tweedekamer.nl/